Obecně
Skripty
Příkazy

Skripty - Základy

Skriptovací jazyk je tak trochu podobný BASICu.

Komentáře

Komentář začíná znakem '#' nebo ';'. Na jedné řádce však nemohou být oba znaky součastně.

Skript

Každý skript začíná SUB a končí ENDSUB.
SUB je zkratka anglického slovíčka SUBroutine (podprogram).

Funkce

Definice funkce. Funkce může obsahovat libovolný počet návratových hodnot (RETURN) nebo nemuí obsahovat žádnou. Pokud funkce neobsahuje žádnou návratovou hodnotu (RETURN), je považována za proceduru.
SUB jmeno_funkce(parametry)
    # nejaky kod
    RETURN hodnota
    # nejaky kod
ENDSUB
Příklady:
SUB funkce_bez_parametru()
    # nejaky kod
ENDSUB

SUB funkce_secti(a,b)
    RETURN a+b
ENDSUB

Proměnné

Definice proměnných. Proměnná dostane svůj typ při přiřazení, který však může být kdykoliv změněn. Existují 3 typy proměnných - řetězec (string), číslo (numeric) a třída (class). Aktuálně je zde pouze jedna třída, příkladem jsou globální proměnné UO. Takže to můžeš brát tak, že jsou zde pouze dva typy proměnných - řetězec a číslo. Jména proměnných nerozlišují velikost písmen (nejsou case sensitive) a mohou obsahovat mezinároní znaky (myšleno znkay s háčky a čárky atp.).
Příklady:
VAR i,j
VAR k=123
VAR str="toto je řetězec"
K jednotlivým znakům v řetězci můžeš přistupovat za pomoci "[]". Například str[0] vrátí první znak z řetězce. Můžeš přiřadit hodnutu jedné proměnné jiné proměnné za pomoci znaku "=".
Příklady:
i=123
j=i+5*sin(PI)
k=LEN(str+"bla bla bla")

Pole

Definice polí. Momentálně nemůže být pole vráceno funkcí, ale můžeš k nim přistupovat přes parametry.
Příklady:
DIM A[10] - definované pole A může obsahovat 11 položek s indexem (0-10).

Podmínky

V podmínkách můžeš použít znaků "<",">","<=",">=","==","<>" pro kontrolu hodnot. Dále pak můžeš použít "AND", "OR", "NOT" při vícenásobné podmínce. Dále pak můžeš použít "&&" namísto "AND" a nebo "||" namísto "OR". Hodnota 0 je považována za FALSE (nepravda) a nenulová hodnota je považována za TRUE (pravda).
Jako první můžeš použít podmínku IF-THEN(jestliže-pak). Pokud je splněna podmínka, provede se jednou kód uzavžený mezi operátory IF a ENDIF.
IF podmínka THEN
    # nejaky kod
ENDIF
Příklady:
IF a=1 THEN
    # nejaky kod
ENDIF
Další podmínkou je rozšíření IF-ELSE-THEN(jestliže-jinak-pak). Pokud je splněna podmínka, provede se jednou kód uzavžený mezi operátory IF a ELSE. Pokud podmínka splěna není, provede se jednou kód mezi operátory ELSE a ENDIF.
IF podmínka THEN
    # nejaky kod
ELSE
    # nejaky kod
ENDIF
Další podmínkou je REPEAT-UNTIL (opakuj-dokud). Kód mezi operátory REPEAT a UNTIL je prováděn stále dokola, dokud je splněna podmínka uvedená za operátorem UNTIL. "Výhodou" oproti podmínce WHILE je v tom, že kód se provede minimálně jednou.
REPEAT
    # nejaky kod
UNTIL podmínka
Další podmínkou je WHILE (když). Kód mezi operátory WHILE a WEND je prováděn stále dokola, dokud je splněna podmínka uvedená za operátorem WHILE.
WHILE podmínka
    # nejaky kod
WEND

Návěstí (label)

V kódu můžeš vytvořit návěstí. Operátorem GOTO pak půžes přeskočit běh skriptu na pozici, kde je uvedeno návěstí. Návěstí nemůže obsahovat mezeru. Obecně se však doporučuje návěstí a skoky GOTO nepoužívat.
SUB funkce_bez_parametru()
    jmeno_navesti:
    # nejaky kod
    IF podmínka THEN
        GOTO jmeno_navesti
    ENDIF
ENDSUB

Cykly

FOR promena=pocatecni_hodnota TO koncova_hodnota [STEP krok]
    # nejaky kod
NEXT
Příklady:
FOR j=1 TO 5
    # nejaky kod
NEXT

Funkce

VAL(řetězcová_proměnná) - vrátí číselnou hodnotu řetězce.
STR(číselná_hodnota) - převede číslo na řetězec. Této funkce můžeš využít v příkazu print