Obecně
Skripty
Příkazy

Nastavení

Injection - záložka Main (hlavní)

 1. Pokud nemáš spuštěn Ijection, tak spusť Injection Launcher (soubor ilaunch.exe), nastavení viz. Spuštění
 2. Na obrazovce máš dvě okna, okno samotného klienta s titulkem Welcome to Yoko Injection a dále pak okno samotného programu Ijection s titlulkem Injection, zde jsou nejdůležitější nastavení v záložce Main viz. obrázek č.4
 1. Nejdůležitějším nastavením je položka Encryption
 2. Teorie:
  Komunikace mezi klientem (tvým počítačem) a serverem probíhá šifrovaně. Tato šifra je jiná pro každou verzi klienta. Injection využívá programu Ignition, který rozkóduje zašifrovaná data, které přichází ze serveru a předá je Injectionu a naopak zas zašifruje data, které jdou z Injectionu a pošle je serveru. Celá komunikace pak vypadá takto:
  Client <---> Injection <---> Ignition <---> server
  Nastavení:
  Je proto důležité nastavit položku Encryption správně podle toho, jaké kódování používá server. Na obrázku č.4 vidíš nastaveno 2.0.0x, jelikož server ke kterému se připojuji používá kódování 2.0.0
  Varování:
  Pokud toto nastavení bude chybné může dojít k tomu, že tvůj klient se bude pokoušet dokola neúspěšně připojit k serveru a v logu na serveru se objeví tisíce hlášek o tvém neúspěšném přihlášení. Riziko smazání účtu ze strany GM je zcela na místě, jelikož tímto můžeš dost krutě zaspamovat server!
  Poznámka:
  Nyní níže v bodu IV. popíši význam jednotlivých položek záložky Main, pokud jsi však netrpělivý(á), můžeš toto přeskočit a nastavit jednotlivé přepínače přesně podle obrázku č.4.
 1. Popis jednotlivých položek v záložce Main (hlavní):
  • Encryption - popsáno v bodu III.
  • Flush Log - po startu Injection vyprázdní log. Pro běžné použití doporučuji zapnout.
  • Verbosse Logging - podrobný popis událostí do log souboru.
  • Light - permanentní světlo, nemusíš jej na sebe neustále čarovat. Server posílá klientovi informaci o tom, jaké je světlo v prostředí, kde se nacházíš. Injection změní tuto informaci a klient si pak myslí, že je stále světlo. Doporučuji však namísto toho používat příkaz ,light n (kde n nabývá hodnoty 0-30, doporučené n=5-10) a nebude vám vadit, ani málo, ani moc světla.
  • Poznámka:
   V některých dungeonech je vypnuté světlo nezbytné proto abys našel cestu dál, například louče svítí na nějaký přepínač nebo místo. Proto pokud budete mít neustále zapnuté světlo, je možné, že pak snadno přehlédneš nějaký vypínač atp.
  • Tracker - umožní automaticý tracking (stopování) tvé mrtvolky po té co umřeš
  • Corpses autoopen - automaticky otvírá mrtvolky. Funguje tak, že jakmile v tvé blízkosti někdo umře, tak za tebe pokliká na mrtvolku.
  • Destroy server menus - automaticky odpovídá na všechny příchozí menu (gump) jejich zavřením.
  • Filter sound - filtruje zvuky.
  • Filterspeech - filtruje řeč.
  • Verbose menu - pokud je vypnuto tak Injection generuje mnohem méně hlášek z automenu, grab a ještě nějakých dalších příkazů.
  • Undead - vypíná animaci a hlášení při smrti o tom, že jsi umřel(a). Obrazovka zůstane barevná namísto přechodu do šedivé. Vypadá to tedy jako bys neumřel(a), ale mrtvý(á) pochopitelně jsi. Barevné zobrazení při smrti usnadňuje nalezení cesty k healerovi.
  • Autostart - automaticky provede příkaz ,exec autostart po přihlášení na server. Znamená to, že spustí skript pojmenovaný autostart.
  • Target XYZ fix - pokud je volba aktivní, tak targety (cíle), které zasílá Injection jsou naprosto shodné se standatním klientem. Doporučuji však toto nastavení ponechat vypnuté.
  • Unset before set -
  • Stealth counter - zapíná počítadlo kroků při použití skillu Stealth.
  • Smooth walk - umožní ti pohybovat se i v případě lagu (krátkého výpadku spojení) i například při save. Můžeš vesele běžet dále, jakmile se obnoví spojení, tak si klient vymění informace se serverem o tvé pozici. Pokud po cestě narazíš na nějakou překážku při aktivní funkci Smooth walk běžíš dále, avšak jakmile skončí lag, vrátí tě to zpět k místu překážky. Vhodné zejména pro ty, co mají častější kratší lagy (výpadky spojení). Problémy s delšími lagy (výpadky spojení) však tato volba neřeší.
   Varování:
   Na straně serveru může být tento pohyb v lagu vyhodnocen jako neoprávněné zrychlení (speed).
  • TUS bb-fix - pokud se přihlašuješ na starý tusserver, zaškrtni tuto volbu k odstranění problému s přihlašováním.
  • Relay - pro české shardy není zapotřebí, jelikož spojení probíhá napřímo se serverem.
  • Font color - určuje barvu řeči odesílané na server včetně emote, whisper atd.
  • AntiCrash - odstraňuje několik příčin pádu klienta po příchodu nesmyslných dat ze strany serveru (barvy, grafiky... mimo rozsah)
  • Tlačítko [Buy/Sell] - nákupní / prodejní agent, viz. Buy/Sell.
  • Tlačítko [Dump] - vypíše do logu aktuální ladící informace.
  • Tlačítko [Save] - uloží nastavení Injection.
  • Tlačítko [Flush log] - vyprázdní log a začíná odznova.
  • No client hung message - tato volba zabrání zobrazování zpráv o nečinnosti klienta a nabídce k jeho ukončení. Client hung se objeví, pokud po nějakou dobu není možná komunikace s klientem. Toto se může projevit nejen při lagu (výpadku spojení se serverem), ale také při lokálním lagu způsobeným například při intenzivním načítání z HDD, velkém vytížení procesoru apod. Na druhou stranu umožňuje relativně bezpečně sestřelit (ukončit) zaseknutého klienta. A takto to vypadá:

   Překlad dialogu:
   Zdá se, že UO klient je nečinný. Více informací najdeš v souboru injection_log.txt
   Pro ukončení klienta klikni na [Ano] nebo klikni na [Ne] pro čekání dalších 5s
  • Permit vars loopback - povolí předávání objektů mezi jednotlivými příkazy například následující skript:
   UO.WaitTargetObject("poleno")
   UO.UseType("sekera")
   by bez této volby nefungoval.
  • Status bar fix - tato volba aktivuje mechanismus který způsobí že se ti nebudou zavírat status bary u lidí co se hidnou a podobně. Je to řešeno tak, že se místo zmizelé postavy vyrobí zombíka.
   Poznámka:
   Nefunguje bez aktivní volby Track world items. Pokud by ti nějaká zombijka překážela v cestě, stačí použít příkaz ,hide (generuje server delete object paket na stranu klienta)
  • Poison: bottle the obj - určuje pořadí zasílání cílů při poisoningu:
   (láhev jedu, otravovaná zbraň <---> otravovan zbraň, láhev jedu).
   Varování:
   Špatné pořadí cílů může být bráno jako bugování.
  • Track world items - udržuje v paměti co možoná nejvíce informací o předmětech a hráčích a NPC, znamená to, že je nemaže ze svojí paměti, když zmizí (jen přepošle zprávu dál klientovi). Díky tomuto nastavení pak skripty "vidi" postavy tam kde byly vidět naposledy, mohou zjišťovat jejich vlastnosti a podobně.
  • Anonymous connection - anonymní spojení - nefunkční.
  • MultyUO (not working) - vícenásobné spuštění klienta - nefunkční.
  • IgnoreSocket (400x) - tato volba může pomoci s odstranením problémů v protokolu klienta 3.0.8 a vyšších Použij tuto volbu pokud se pokoušíš přihlašovat s klientem 400c
  • Version - zasílá při logování smyšlenou informaci o verzi klienta (která je vzhledem k překódování komunikace stejně nepodstatná). Doporučuji vyplňuj verzi, kterou na tvém serveru "očekávají" že používáš.
  • Battle Filter - pro zrychlení boje ignoruje všechny příchozí itemy (věci) kromě zajímavých. Zrychluje běh klienta.
  • Tlačítko [Yoko Site] - spustí Internetový prohlížeč s Yokovo stránkami.
   Poznámka:
   Tato funkce však zůstala nedořešena, takže se dost často stane, že nedostaneš do klienta informaci o objektech pro tebe důležitých a budeš o ně "zakopávat", jelikož je neuvidíš. Proto doporučuji tuto funkci nepoužívat.
  • Tlačítko [Yoko Help] - spustí Internetový prohlížeč s helpem pro Yoko Injection.
  • Tlačítko [Yoko Forum] - spustí Internetový prohlížeč s Yoko forum.
  • Yoko Injection 312.19 (+reconnect) - číslo verze Yoko Injection.
  • Base: 0.3.30.4 - číslo verze Injection ze které vychází mutace Yoko Injection.

START

Pokud jsi se prokousal(a) instalací, spuštěním a předchozím nastavením, můžeš se nyní nalogovat na server. Přepni se do okna klienta. Injection Launcher za tebe vyplnil přihlašovací údaje, stačí se jen nalogovat. Další nastavení již může probíhat za běhu.
Poznámka:
Všimni si, jak se po nalogování (přihlášení) změnilo záhlaví programu Injection (viz. obrázek č.5). Nyní jsou tam na prvním místě dvě číslíčka. Kdo to nepochopil, tak se jedná o souřadnice X a Y na mapě.

Injection - záložka Skills (dovednosti)

Seznam tvých dovedností, myslím, že nepotřebuje nějaké podrobné vysvětlování. Seznam je jako výchozí seřazen podle Skill title (názvu dovednosti), ale můžeš si jej nechat seřadit i podle Val (hodnoty), Chg (změny) a L. Stačí kliknout na příslušný název. Ještě popíši význam jednotlivých tlačítek:
 • Tlačítko [Reset] - vynuluje hodnoty skillů a změny.
 • Tlačítko [Req] - znovu načte hodnoty skillů.
 • Tlačítko [Save to clipboard] - uloží seznam skillů (dovedností) a jejich hodnoty do schránky Windows.
 • SklillCap - součet hodnot skillů.
 • StatCap - součet hodnot STR, INT a DEX.
 • Show Real - zobrazit skutečné hodnoty.
 • Ještě význam čísla vlevo nahoře: 1630.1656 d0 (viz. ovrázek č5): 1630 = souřadnice_x, 1656 = souřadnice_y, d0 = direction 0-7 (směr), ještě zde může být H = Hidden (skrytý)

Injection - záložka Display (zobrazení v liště klienta)

Záložku Display asi nebude nutné příliš vysvětlovat lidem, kteří používají UO Assist. Zde si nastavíš jaké hodnoty chceš zobrazovat ve stavové liště v okně klienta. Popíši jednotlivé volby odshora dolů. První položka úplně navrchu je stavový řádek, který vypadá asi takto:
"id:100 836K+14K 51min 979/990Kb/h", přičemž:
 • 100 - počet předmětů v paměti
 • 836K - příchozí traffic (datový tok)
 • 14K - odchozí traffic (datový tok)
 • 51min - uplynulý čas od spuštění Injectionu
 • 979 - hrubá rychlost spojení v [Kb/h], za poslední minutu
 • 990 - průměrná rychlost spojení v [Kb/h]
Další volby až ke skupině Caption view jsou zcela zřejmé. Zaškrtnuto/nezaškrtnuto = Zobrazit/nezobrazit.
Skupina Caption view:
 • Colored - barevné.
 • Icons - ikonky (obrázky).
 • Bars - grafcky znázorní stav životů, many a staminy v podobě teploměrků (viz. obrázky stavových lišt níže)
 • Fix caption 'U' -
Skupina Charakter stats:
 • none - nezobrazí nic.
 • HP only - zobrazí pouze Heal Point (zdraví).
 • HP & AR - zobrazí Heal Point a Armor Class (brnění).
 • Auto - automaticky.
Volby na konci:
 • TextReplaces - .
 • Text higlight - .
 • MonoText - .
Ukázka stavové lišty klienta při zapnuté volbě Bars:


Ukázka stavové lišty klienta při zapnutých volbách Bars a Colored:


Ukázka stavové lišty klienta při zapnutých volbách Bars, Colored a Icons:

Injection - záložka Hotkeys (klávesové zkratky)

Na této záložce si můžeš nastavit klávesové zkratky. Použití je celkem jednoduché. Do kolonky Command (příkaz) vyplníš příkaz, který se má spustit a v kolonce Hotkey (horká klávesa) si nastavíš klávesovou zkratku, kterou chceš přiřadit pro tento příkaz. Poté klikneš na tlačítko [New]. V seznamu vlevo jsou již jednotlivé klávesové zkratky, které můžeš naopak vymazat - po výběru stiskni tlačítko [Delete].
Poznámka:
Ukládání nastavení je automatické při korektním ukončení klienta. Po větších změnách však doporučuji také uložit nastavení tlačítkem [Save] v záložce Main, ušetříš si tak práci v případě pádu klienta.
Poznámka:
Příkazy, které vepisuješ do kolonky Command piš bez čárky na začátku, tedy nikoliv: ,bandageself , ale pouze bandageself. Čárka před příkazem, používaná v konzoli klienta, totiž není součástí příkazu, ale slouží pouze k odlišení tvé běžné řeči v klientovi od příkazu Injection. Tento znak lze měnit příkazem set (nevimjaksetojmenujezhlavy) na libovolný jiný dle gusta. To je užitečné zvláště v případě kdy po vás server vyžaduje abyste napsali ",cosi". Taktéž lze využít příkazu msg: ",msg ,cosi".
Poznámka:
Doporučuji zálohovat si soubor injection.xml který obsahuje všechna nastavení Injection, a který může být v některých případech při pádu klienta poškozen nebo vymazán. Ušetříš si tak spoustu práce s nastavováním.

Injection - záložka Script (skripty)

Tato záložka slouží k editaci, spouštění a ukončování skriptů. V horní části se nachází seznam spuštěných skriptů - List of running functions. Z roletového menu dole můžeš vybrat skript a tlačítkem [Run function] jej spustit, poté se objeví ve výpisu nahoře. Běžící skript ukončíš tak, že na něj klikneš ve výpisu a klineš na tlačítko [Terminate selected]. Tlačítkem [Load] a [Save] nahraješ nebo uložíš soubor se skripty. A nakonec tlačítkem [Edit current script] spustíš editor skriptů (Script pharser version: 0.3), do kterého se nahraje aktuální skript.

Injection - záložka Objects (obekty)

Na této záložce je možné defonovat Objects (objekty), které lze později použít ve skriptech nebo příkazech. Já toto však nepoužívám a tak zatím nebudu psát podrobný popis pro tuto záložku.

Injection - záložka Object types (typy objektů)

Na této záložce je možné defonovat Object types (typy objektů), které lze později použít ve skriptech nebo příkazech. Já toto však nepoužívám a tak zatím nebudu psát podrobný popis pro tuto záložku.


Po nastudování předchozích stránek jsi nyní schopný(á) bezpečně ovládat Injection a teď hurá na psaní skriptů.